Výzva pro romské zájemkyně a zájemce o studium

Kurzy přípravy na VŠ, kurzy TSPleden až duben 2022

vždy od 9 do 13 hodin

online/prezenčně/individuálně/v týmech

Hlaste se do 14. 1. 2022 na mail trapl@ped.muni.cz