Rovně o nerovnosti

Diskuze o inkluzi v rámci konference NA CESTĚ KE SPRAVEDLNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ pořádané Českou asociací pedagogického výzkumu a Filozofickou fakultou, Masarykovy univerzity.

Přijměte pozvánku na zajímavou debatu dne 14. a 15. 9. 2021

Účastníci konference mají možnost se v uvedené časy setkat se skupinou studentů, absolventů bakalářských studijních učitelských programů aktuálně studujících na PdF MU. V učebně D2TYM7 bude možné se studenty i přítomnými pedagogy neformálně diskutovat na téma vzdělávání budoucích učitelů, na témata spojená s nerovnostmi ve vzdělávání a s inkluzí. Jedním z témat může být diskuse k roli univerzit ve vzdělávání skupin se sociálním znevýhodněním, a to zejména Romů. Součástí neformální diskuse bude promítání spotů a dokumentů souvisejících s tématem nerovností ve vzdělávání.