Příběhy romských vysokoškoláků

Dnes se nám představí Mgr. Štefan Grinvalský. Absolvent Pedagogické fakulty. Sociální pedagog tělem i duší.

Video naleznete pod tímto odkazem:https://ucnmuni-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/252937_muni_cz/EYfV8xCovmpAvIBi2dttlSwBuzFuE2FTdxdRB-SqqQi_kg?e=Q0gtqS