Příběhy jako motivace pro studium aneb víme o čem mluvíme

Dnes s Vámi sdílíme medailonek Mgr. Roberta Sutorý. Robert působí jako terénní sociální pracovník a snaží se inspirovat mládež. Zaposlouchejte se do jeho poselství i příběhů ze studia a denní praxe.

Video si můžete pustit zde: https://ucnmuni-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/252937_muni_cz/ETEuYc3TnthOpoZs7hb0qBQBvsQSMrFWZsZ4WwhIqChc4Q?e=RNzhfH