Nové inspirativní spoty romských vysokoškoláků

Gáborová

Jako první se nám představí Bc. Lucia Gáborová. Její odhodlání pro studium je fascinující, co myslíte?