Motivační kurz

Dne 24. 11. 2021 proběhne na Pedagogické fakultě MU další z motivačních kurzů pro romské zájemce o studium. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory fakulty, absolvují workshop na téma rozvoje informační gramotnosti.