Motivační kurz pro romské zájemce o studium

Informační gramotnost

Dne 24. 11. 2021 proběhl v prostorách partnerské organizace IQ Roma Servis další z motivačních kurzů zájemců o studium. Účastnice kurzu se dozvěděly více o tom, jak pracovat s informacemi a na co si ve světě falešných zpráv dávat pozor. Programem je interaktivně provedl RNDr. Michal Černý, odborník na informační vzdělávání z Filozofické fakulty MU.