Uspořádali jsme první motivační kurz

V rámci programu Otevřená univerzita proběhl v sobotu 10. února 2018 na Pedagogické fakultě MU první motivační kurz pro romské zájemce o studium na vysoké škole. Lektoři pomáhali budoucím studentům prozkoumat vlastní motivaci ke studiu a předávali tipy, jak vyhledávat obory na vysoké škole nebo jak podat elektronickou přihlášku. Hostem kurzu byla romská absolventka Pedagogické fakulty, které se díky vysokoškolskému studiu podařilo najít vysněnou práci a svým příběhem podpořila motivaci snad budoucích studentů MU.

Aktivita spadá pod projekt MUNI 4.0 který se zaměřuje mj. na zvýšení kvality vzdělávání, na podporu studijní úspěšnosti a lepší přípravu studentů na praxi.